Zwemwater dat wordt gecontroleerd

Veilig en verantwoord zwemmen kunt u het beste doen in een zwembad. Als u wilt zwemmen in open water, maak dan gebruik van een aangewezen zwemwater. De kwaliteit van dit water wordt regelmatig gecontroleerd. In de gemeente Ooststellingwerf gaat het hierbij om het Kannedemeer ofwel Canadameer.

 

Advies om niet in ander water te zwemmen

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) onderzoekt jaarlijks open zwemwater op veiligheid. Andere wateren, zoals rivieren en stedelijk water, kunnen vervuild zijn. Ze worden niet onderzocht op veiligheid en zwemwaterkwaliteit. U zult daarom bij deze wateren ook geen informatie (zoals waarschuwingen) aantreffen. Daarom wordt geadviseerd alleen in aangewezen zwemwater te recreëren.

Meer informatie

Heeft u vragen over de kwaliteit van de zwemwaterlocaties in Fryslân of wilt u weten voor welke locaties waarschuwingen en/of verboden gelden? Kijkt u dan op www.zwemwater.nl of op www.fumo.nl. Via de informatieborden bij de zwemplekken vindt u tijdens het zwemseizoen ook informatie over de zwemwaterkwaliteit.