Folder van de gemeente

Voor een verstopping in uw riolering bent u zelf als bewoner of eigenaar verantwoordelijk. Ook wanneer de verstopping zich buiten de erfscheiding bevindt.

 

Alleen wanneer de riolering of de aansluiting van de riolering vanaf de erfscheiding tot aan het hoofdriool constructief niet in orde blijkt te zijn is de gemeente verantwoordelijk. In de folder staat hoe u kunt onderzoeken of dit het geval is.

naar folder

Praktische tips

Als de afvoeraansluiting niet werkt, bijvoorbeeld van een wastafel, draai de afvoer dan open en maak die schoon. Ook ontstoppen met een simpele ontstopper is vaak voldoende. Helpt het niet? Pas dan op met chemische middelen. Ze kunnen uw riool aantasten én de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. Schakel liever een rioolreinigingsbedrijf in.

 

Als er meerdere aansluitingen niet werken, dan is het probleem waarschijnlijk groter. Zeker als geen enkele aansluiting meer werkt. Of als het water dat u op de eerste verdieping wegspoelt op de begane grond weer uit een putje of toilet komt.

verstopping in uw riool of gemeenteriool?

 

Onderzoek eerst of de verstopping in úw riool zit of in het gemeenteriool. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben. Zo ja, dan is de kans groot dat de verstopping in het gemeenteriool zit. Is dat niet het geval, dan zoekt u verder.

 

Op de perceelgrens (de grens tussen gemeentegrond en particuliere grond, in veel gevallen een halve meter uit de perceelgrens op particuliere grond) ligt normaal gesproken een ontstoppingsstuk of -put. Hier kunt u zien of de verstopping in uw riool of in het gemeenteriool zit. De exacte plaats van het putje staat aangegeven op de aansluitschets van uw woning. Als u niet in het bezit van een schets waarop het ontstoppingsstuk staat, kunt u hiervan (indien voorradig) een kopie opvragen bij de gemeente. U ziet het ontstoppingsstuk niet. U zult dat dus moeten opgraven vanaf uw eigen terrein; u mag niet graven in openbaar gebied.

 

Staat er water in het ontstoppingsstuk, dan zit de verstopping waarschijnlijk in het gemeenteriool. Staat er geen water in het ontstoppingsstuk, dan zit de verstopping waarschijnlijk in uw riool.

Lees minder

Melden bij de gemeente

Denkt u dat de verstopping zich in het gemeenteriool bevindt, meld dit dan aan de gemeente. We proberen het probleem zo snel mogelijk te onderzoeken en verhelpen. Soms blijkt na ons onderzoek dat de verstopping is veroorzaakt door onjuist gebruik door u als bewoner. In dat geval zullen wij de kosten bij u in rekening brengen.

 

Als u zelf een bedrijf inschakelt om de verstopping te verhelpen, zonder dat wij op de hoogte zijn, dan betalen wij de rekening hiervan niet. U moet altijd een melding doen bij ons.

Voorkomen beter dan genezen

U kunt verstopping van het riool helpen voorkomen door verantwoord rioolgebruik. Zorg dat er geen vaste stoffen zoals textiel, kattengrit, luiers, maandverband of condooms in de rioolafvoer terechtkomen. Ook vet (jus en vloeibaar frituurvet) en olie kunnen verstopping veroorzaken.

 

naar tips 'binnen - in huis en bedrijf'

Storing van drukriolering

Woningen in het buitengebied zijn aangesloten op de drukriolering. Als een pand aangesloten is op de drukriolering staan er grijze/groene kasten langs de weg, die soms een rode storingslamp hebben.

 

U kunt zelf controleren of de rode storingslamp op de schakelkast brandt. Brandt de rode lamp op een schakelkast, staat het deurtje open of is de kast beschadigd, meld dit dan aan de gemeente. U helpt ons door hierbij het nummer en de locatie van het kastje door te geven.