Hoe werkt het bergbezinkbassin

Bij extreme regen wordt het gemengde water (regen en de rest van het rioolwater) eerst in een grote betonnen bak of (kunststof) buis gebracht. In dit bergbezinkbassin zakt 50% van het vuil naar de bodem. Als het niet meer regent pompen we het bassin leeg. Relatief schoon water gaat naar vijvers en sloten. Het achtergebleven vuile water gaat via het riool naar de waterzuivering.

Onder en boven de grond

Op de linker en rechter foto hieronder is het bergbezinkbassin van Ooststellingwerf te zien, bovengronds.

De middelste foto toont de aanleg van een bergbezinkbassin (in een andere gemeente).