Bouwmaterialen

Materialen met koper, zink en lood veroorzaken vervuiling. Ze lossen op in het regenwater en komen zo terecht in het oppervlaktewater en/of de bodem. Het is belangrijk om dit soort ‘uitlogende’ materialen niet te gebruiken.

 

Geïmpregneerd hout van bijvoorbeeld schuttingen of tuinmeubels bevat vaak koper-chroom verbindingen. Ze zijn herkenbaar aan de groenige kleur. Er zijn gelukkig minder schadelijke alternatieven beschikbaar, zoals Europees hardhout (lariks, douglas, robinia, eiken of kastanje).

Regenwater

Voor de waterhuishouding is het gunstig als regenwater blijft waar het valt. Dit kan als uw terrein of tuin niet teveel bestrating heeft. Onverhard groen helpt om het water vast te houden. De planten en bomen kunnen het goed gebruiken. U hoeft ze dan zelf minder vaak water te geven en ze groeien beter.

 

Ook voor het riool is het goed als het regenwater in uw tuin blijft. Hierdoor kan de riolering de toename van hevige buien beter aan. En voorkomt u onnodige zuivering van schoon regenwater.

Sloten

Sloten zijn belangrijk voor de opvang van overtollig regenwater. Als ze niet goed worden onderhouden of als ze gedempt worden, dan kan het water niet goed weglopen en ontstaat er overlast.

 

In Ooststellingwerf vormen sloten op verschillende locaties de erfafscheiding. Vaak zijn deze sloten particulier eigendom. Goed onderhoud is ook hier belangrijk.

Bestrijdingsmiddelen en kunstmest

Chemische bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor het milieu. Als u hier toch voor kiest, gebruik dan biologische middelen. Onkruid kunt u beter handmatig verwijderen. Ook de gemeente Ooststellingwerf gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen voor het verwijderen van onkruid.

 

Ook meststoffen kunnen via het riool in het oppervlaktewater terechtkomen en vervuiling veroorzaken. Wees daarom matig en voorzichtig met het gebruik hiervan.