RWZI Wetterskip Fryslân

Nederland telt bijna 400 RWZI’s die door waterschappen worden beheerd. Onze gemeente ligt in het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Het afvalwater uit onze gemeente gaat bijna allemaal naar de RWZI aan de Duistereweg in Oosterwolde. Het afvalwater uit Elsloo, Nijeberkoop en Oldeberkoop wordt gezuiverd in de RWZI in Wolvega.

Grof afval verwijderen

Door mechanische zuivering wordt het grove afval, zoals papier, plastic en blad uit het rioolwater gezeefd en samen met het aanwezige zand afgevoerd. Daarna gaat het afvalwater het reinigingsproces in.

naar de zuiveringstoer

Reinigende bacteriën

Op de zuivering zijn bacteriën aanwezig die het water biologisch schoonmaken.

De bacteriën zetten de aanwezige stoffen om naar minder schadelijke stoffen EN gebruiken het als voedsel voor hun eigen groei. De bacteriemassa wordt ook wel ‘zuiveringsslib’ genoemd. Zodra de bacteriën het vuil hebben gezuiverd wordt het slib gescheiden van het schone water. Nu kan het water terug de natuur in.