Schoon drinkwater

Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zijn essentieel bij het voorkomen van ziekten en de verspreiding ervan.

 

Het Nederlandse drinkwater behoort tot het beste ter wereld. Wij zijn gewend om ons er ook mee te wassen en zelfs het toilet mee door te spoelen.

Gezondheid

Riolering heeft een belangrijke functie in onze samenleving. Het voorkomt contact met afvalwater en houdt onze drinkwaterbronnen schoon.

 

Door het inzamelen en transporteren van afvalwater en overtollig regen- en grondwater uit onze directe leefomgeving wordt de volksgezondheid beschermd.

Kwaliteit verhogen

Afvalwater komt na zuivering vaak buiten het stedelijk gebied terecht op oppervlaktewater (zoals sloten, kanalen en rivieren) of in de bodem. Hier halen drinkwaterbedrijven ons drinkwater vandaan. Het is dus belangrijk om te zorgen voor schoon oppervlakte- en grondwater.

 

Ook het voorkomen van wateroverlast verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving. Omdat er steeds vaker hevige buien zijn, wordt dit thema steeds belangrijker. Onder ‘Klimaatbestendig‘ kunt u hier meer over lezen.

Werk combineren

De kwaliteit van de leefomgeving wordt sterk bepaald door het beheer van de openbare ruimte. Als de straat open ligt, dan is dit vervelend. Maatregelen aan de riolering stemmen we daarom zoveel mogelijk af op andere werkzaamheden.

 

Dit doen we om overlast voor burgers en bedrijven te beperken. En omdat we geld, menskracht, materialen en machines zo zorgvuldig mogelijk willen inzetten.

Nieuwe methoden

Ooststellingwerf kiest steeds vaker voor rioleringsonderhoud waarbij we geen sleuf hoeven te graven. Vanuit een inspectieput brengen we een kous in de riolering. Deze wordt uitgehard met hars. Hierdoor ontstaat er een nieuwe buis in de oude buis. Deze methode heet relinen.

 

Door deze aanpak is het werk is sneller klaar en ontstaat er minder overlast.

Nieuwe Omgevingswet - integrale aanpak

Iedereen wil een fijne leefomgeving waar je goed en prettig kunt wonen, werken en recreëren. We willen ook een omgeving die veilig en schoon is. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging, om zo tot verantwoorde keuzes te komen.

 

De nieuwe Omgevingswet moet er voor zorgen dat we daar nog beter op kunnen inspelen. Het is de bedoeling van de wet dat zaken in samenhang worden bekeken en afgewogen. Ook de onderwerpen genoemd in dit Gemeentelijk Rioleringsplan spelen daarbij een rol. De nieuwe wet treedt vanaf 2021 in werking. Meer informatie vindt u onder de knop ‘Wet- en regelgeving’.