Uitdagingen

De uitdagingen op het gebied van water en riolering zijn groot. Ze vergen een aanpak waarbij innovatie, kosteneffectiviteit en efficiëntie voorop staan. Het gaat om deskundigheid, keuzes maken en ‘de goede dingen goed doen.’

Speerpunten

Speerpunten van de gemeente Ooststellingwerf als het gaat om riolering zijn:

  • beschermen van de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving
  • maken van duurzame keuzes (CO2 neutraal, duurzame energie, circulair, klimaatmitigatie)
  • klimaatbestendig maken (extreme regen en droogte, klimaatadaptatie)
  • samenwerken met inwoners, buurgemeenten, Wetterskip en andere belangrijke partijen

Onder de diverse knoppen in het submenu leest u hier meer over.