Samen aan de slag

De gemeente kan het niet alleen. Inwoners en bedrijven kunnen helpen ervoor te zorgen dat het riool niet verstopt raakt. Ook het voorkomen van overlast door veel regen kunnen we samen aanpakken. Zo zorgen we met elkaar voor een gezonde leefomgeving met droge voeten.

 

Onder de diverse knoppen in het submenu leest u wat u kunt doen om prettig te wonen. En ook waar u terecht kunt met vragen over aansluitingen en storingen.

Uw kennis helpt mee de juiste keuzes te maken

Wij willen u betrekken bij de keuzes die wij maken. Bijvoorbeeld bij het klimaatbestendig maken van het riolerings- en watersysteem. U weet zelf het beste wat er in uw woonomgeving gebeurt bij hevige neerslag. Deze kennis is van grote waarde bij het bepalen van maatregelen om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen.

 

Heeft u foto’s van regenwateroverlast, water op straat of andere zaken die met regenwater hebben te maken? Mail deze naar regenwater@ooststellingwerf.nl