Gemeentelijk Rioleringsplan

Welkom bij het beeldende Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Ooststellingwerf. Hierin legt de gemeente haar rioleringsbeleid vast voor de periode 2020-2024. Onder de diverse knoppen van het submenu leest u meer over de activiteiten van de gemeente én wat u zelf kunt doen. Ook vindt u er informatie over de plannen voor de komende jaren. Centraal staan de drie zorgplichten van de gemeente voor afvalwater, regenwater en grondwater.

Speerpunten

Belangrijke aandachtspunten voor Ooststellingwerf zijn:

  • volksgezondheid
  • duurzaamheid en circulariteit
  • klimaatverandering
  • samenwerking

En natuurlijk een mooie, prettige leefomgeving voor ons allemaal.

 

naar speerpunten

Een zaak van ons allemaal

Aan u – als inwoner van of bedrijf in Ooststellingwerf – vragen wij bewust om te gaan met water. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een gezond en leefbaar klimaat. Dat kost weinig moeite. Het is een kwestie van weten wat te doen. En wat u juist beter kunt laten!

 

naar inwoners & bedrijven

De wereld van water

Water is belangrijk voor onze gezondheid en leefomgeving. Het gaat dan over drinkwater, maar ook over regenwater, grondwater en nog veel meer. Het is een wereld op zich. Er is veel over te vertellen. En veel te ontdekken.

 

lees meer over water

Riolering: niet te zien, niet te missen

Dat er een rioolstelsel is merken we vooral als het niet goed werkt. Als de riolering verstopt is. Of als er iets vervangen of gerepareerd wordt. Op andere momenten zien we er weinig van. Al die buizen, gemalen en bassins. Bijna onzichtbaar, maar wel heel belangrijk.

 

lees meer over riolering
Inwoners
Bedrijven
Klimaatverandering
Volksgezondheid
Uitgaven

Samenwerking

De waterketen is een systeem waarin diverse organisaties allemaal een eigen taak hebben. Ooststellingwerf werkt op dit gebied daarom samen met Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân, Vitens en andere gemeenten, met name de buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland.

 

Naar Samenwerking

Bewust omgaan met water en riolering is een opgave voor ons allemaal. Doet u mee?