Taludbescherming

Bij de overstort van regenwater kan schade aan watergangen optreden.

 

Onderstaande foto’s tonen wat er kan gebeuren zonder taludbescherming (links) en hoe dat wordt hersteld (rechts). Klik op de foto voor een uitvergroting.

Baggeren

In vijvers en watergangen ontstaat in de loop van de tijd bagger, onder andere door bladeren die in de herfst in het water vallen. In samenwerking met Wetterskip Fryslân wordt bagger verwijderd als de functie van het water (bijvoorbeeld waterafvoer) door de bagger in gevaar komt.

Herstelwerkzaamheden

Bij het beheer van ons watersysteem kijken we naar de urgentie van de werkzaamheden en naar eventuele klachten.