Functies oppervlaktewater

Vijvers, sloten en dergelijke hebben diverse functies:

  • positieve beleving voor mensen (landschappelijke waarde)
  • leefomgeving voor dieren en planten (biodiversiteit)
  • recreatie
  • vasthouden van water oftewel waterberging (‘retentie’)

Tijdens hevige regenbuien vangen de vijvers het regenwater op. Na de regenbui wordt het water langzaam afgevoerd naar de bodem of naar water in het buitengebied.

 

Gemeente en Waterschap

De verantwoordelijkheid is gesplitst als het gaat om het oppervlaktewater. Over het algemeen is:

  • de gemeente verantwoordelijk voor de (weg)sloten en siervijvers
  • het waterschap verantwoordelijk voor beken en retentievijvers (waterberging)

De gemeente zorgt voor een goede afvoer van water binnen de bebouwde kom. Daarom beheert en onderhoudt zij sloten die water vervoeren richting het oppervlaktewater. De kosten worden betaald uit de rioolheffing.

Het Waterschap

Wetterskip Fryslân zorgt in Ooststellingwerf voor de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater. Dit is niet alleen in het belang van de inwoners, maar ook voor de planten en dieren. Een goede waterkwaliteit levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving.