Beleid: drie zorgplichten

In dit beeldende Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) legt de gemeente Ooststellingwerf haar rioleringsbeleid vast voor de periode 2020-2024. Onder de knop ‘GRP 2020-2024’ vindt u de belangrijkste beleidskeuzes en de doorlink naar het achtergronddocument.

 

Centraal staan de drie zorgplichten van de gemeente:

1. Afvalwaterzorgplicht
2. Regenwaterzorgplicht
3. Grondwaterzorgplicht

Kwaliteitsprofielen

Een belangrijk onderdeel van de beleidskeuzes vormen de ambities van de gemeente: wat is het gewenste kwaliteitsniveau als het gaat om riolering en water? Hierbij werken we met drie verschillende kwaliteitsprofielen.

 

Onder de knop ‘Kwaliteitsprofielen‘ leest u meer over de diverse kwaliteitsniveaus, de keuzes van Ooststellingwerf en wat dit betekent voor u als gebruiker.

Wettelijk kader

Er is allerlei wetgeving van toepassing als het gaat om water en riolering. Daarnaast zijn er landelijk afspraken, bijvoorbeeld in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Deze wet- en regelgeving vormt mede het kader waarbinnen de gemeente Ooststellingwerf handelt.

 

Meer informatie hierover vindt u onder de knop ‘Wet- en regelgeving’.