Hoge kwaliteit

De uitval van een rioolgemaal kan al snel leiden tot flinke schade en overlast. Daarom kiest de gemeente Ooststellingwerf voor een hoog ambitieniveau wat betreft de kwaliteit van de gemalen.

 

De gemalen zijn aangesloten op een computersysteem op de gemeentewerf. Zo kan de werking van de gemalen continu worden gecontroleerd.

Gemeente en Wetterskip Fryslân

De gemeente heeft gemalen om bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk aan te sluiten op het bestaande rioolstelsel. Ook worden industrieterreinen vaak van een apart gemaal voorzien. Zo hebben we meer zicht op de hoeveelheid afvalwater die daar vandaan komt.

 

Het laatste gemaal voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is in Ooststellingwerf van Wetterskip Fryslân. De gemeente loost het afvalwater op dit gemaal.