Hevige buien

Bij hevige regen kan niet al het water in de buis. Het schone regenwater loopt dan, gemengd met het afvalwater, via zogenaamde overstorten in een vijver of sloot. Dit kan leiden tot milieuvervuiling. Daarom kiezen we in bepaalde gevallen voor een gescheiden rioleringssysteem in plaats van een gemengde riolering.

Kilometers gemengd riool

Van het Nederlandse riool is ongeveer driekwart gemengd.

Ook in onze gemeente is het overgrote deel gemengd riool, in het totaal zo’n 158 km.

naar 'riool in getallen'

Toekomst

Duurzaamheid vinden we belangrijk. We willen zoveel mogelijk schoon regenwater opvangen waar het gevallen is. We gebruiken het om grondwater aan te vullen en om oppervlaktewater te verversen. Daar waar dat meerwaarde heeft kiezen we voor het afkoppelen van regenwater.