Buizen

Het riool reinigen we met een hogedrukspuit. Daarna inspecteren we met een camera de kwaliteit van het riool. Op basis van de inspecties bepalen we waar er herstelmaatregelen nodig zijn en er bijvoorbeeld een buis vervangen moet worden.

Gemalen

Alle gemalen in de kernen en circa 75% van de minigemalen in het buitengebied zijn aangesloten op een computersysteem op de gemeentewerf. Zo kunnen we de werking van de gemalen continu controleren. We reinigen de gemalen jaarlijks. Waar nodig voeren we reparatiewerkzaamheden uit.

Kolken reinigen

Een vrachtwagen zuigt met een zuiginstallatie de straat- en trottoirkolken (putten) leeg. Dit gebeurt een of twee keer per jaar, zodat we het regenwater goed kunnen blijven afvoeren.

Riool verbeteren op gepaste momenten

Bij rioolvervanging kijken we eerst welk probleem we ermee willen oplossen. We kiezen vervolgens een maatregel die past bij het doel dat we willen bereiken.

 

Daarbij kijken we of we het kunnen combineren met andere werkzaamheden in de openbare ruimte die ook moeten gebeuren, bijvoorbeeld het opnieuw inrichten van een weg of werkzaamheden aan de waterleiding (werk met werk maken).