Laat regenwater waar het valt

Regenwater is een bron van schoon water. Het mengen met verontreinigd afvalwater en vervolgens weer schoonmaken in een rioolwaterzuiveringsinstallatie, dat is niet duurzaam. Daarom laten we regenwater bij voorkeur daar waar het valt. We gebruiken het om het grondwater aan te vullen en om oppervlaktewater te verversen.

Afkoppelen

Bij nieuwbouwlocaties worden de hemelwateraansluitingen ‘afgekoppeld’. Het is daar verplicht om afvalwater en regenwater gescheiden aan te leveren.

 

Bij de bestaande gemengde riolering koppelen we de regenwaterleidingen alleen af:

  • als er toch al werkzaamheden zijn (zoals wegreconstructie of rioolvervanging)
  • en afkoppelen ook echt meerwaarde heeft