Voor- en nadelen

Voordelen van een gescheiden systeem:

  • de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) hoeft minder water te zuiveren
  • minder risico bij grote regenbuien dat vuil afvalwater via overstorten in sloot of vijver terechtkomt

Nadelen zijn:

  • het systeem is duurder (meer buizen in de grond)
  • kans op vervuiling door foutieve aansluitingen of door vervuild regenwater

Verbeterd gescheiden systeem

Er zijn ondertussen verbeterde systemen. Daarbij gaat het water van kleine buien en het begin van grotere buien naar de RWZI. Vaak zit hierin het meeste vuil van daken en straten. De rest van het (schonere) regenwater komt via het gescheiden systeem terecht in een vijver of sloot.

Kilometers gescheiden riool

Gemeente Ooststellingwerf heeft 48 km regenwaterriool. Bij nieuwbouwlocaties is het verplicht om water gescheiden aan te leveren. In bestaand gebied kiezen we voor het afkoppelen van regenwater als dat meerwaarde heeft.