Doen wat nodig is

Bij output/outcome gestuurd rioolbeheer plannen we de onderhoudsmaatregelen niet meer vroegtijdig. We gaan dus bijvoorbeeld geen riolering vervangen, enkel omdat deze er al een aantal jaren ligt. In plaats daarvan kijken we welke werkzaamheden er echt noodzakelijk zijn.

 

Dit doen we door kritisch te monitoren: wat kan nog een aantal jaren mee en waar moet iets aan gebeuren? Ook kijken we of we met moderne technieken zaken kunnen repareren en renoveren, in plaats van iets meteen helemaal te vervangen.

 

Foto: In sommige gevallen is relinen (het versterken van de binnenkant van de bestaande buis door er een ‘kous’ doorheen te trekken) een goede maatregel.

Kwaliteit en kostenbesparing

Door te kiezen voor output/outcome gestuurd rioolbeheer blijven de kosten maatschappelijk aanvaardbaar. Zo kunnen we ons systeem blijven beheren en de kwaliteit behouden, ook voor de toekomst.

 

Bovendien past deze werkwijze bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Ooststellingwerf. Het bespaart energie, grondstoffen en CO2-uitstoot.