Water is kostbaar

Water is van waarde voor onze hele maatschappij. Het is een eerste levensbehoefte. Het zorgt voor bedrijvigheid, bevordert welzijn en ontspanning. Ook is schoon water van groot belang voor de volksgezondheid.

 

Ooststellingwerf zamelt daarom afvalwater in en brengt het naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Als het gezuiverd is, brengen we het terug naar het landschap. Schoon regenwater laten we zoveel mogelijk daar waar het valt.

Drie zorgplichten

Met dit plan laat de gemeente Ooststellingwerf zien hoe zij invulling geeft aan haar:

  1. Afvalwaterzorgplicht
  2. Regenwaterzorgplicht
  3. Grondwaterzorgplicht

Onder de diverse knoppen in het submenu leest u hier meer over. Ook vindt u informatie over de verschillende soorten water.