Drukriolering in het buitengebied

Vrijvervalriolen zijn niet handig in het buitengebied, waar het afvalwater grote afstanden aflegt zonder dat er nieuw rioolwater bijkomt. Woningen in het buitengebied zijn daarom aangesloten op een ander type riool, de drukriolering. Hierbij duwt een mini-gemaal het afvalwater door de buis: de persleiding. Een rioolgemaal pompt het afvalwater vervolgens naar de RWZI.

 

Als een pand aangesloten is op de drukriolering staan er groene of grijze kasten langs de weg. Deze hebben soms een rode storingslamp. Daar waar geen rode lamp is worden storingen automatisch doorgegeven aan de gemeente.

Veel drukriool

Van het Nederlandse riool is één vierde deel drukriolering. De gemeente Ooststellingwerf heeft een groot buitengebied en heeft daarom naar verhouding veel drukriolering. In Ooststellingwerf ligt circa 250 km vrijvervalriool en circa 270 km aan druk- en persleidingen.

naar 'riool in getallen'

Alleen afvalwater

Drukriolering is aangelegd voor het afvoeren van uitsluitend afvalwater. Het regenwater mag niet op de drukriolering worden aangesloten. Als dat toch gebeurt dan kunnen er storingen ontstaan. Regenwater wordt lokaal afgevoerd naar open water.