Riolering in getallen

In de tabel hiernaast staat het areaal van de gemeente Ooststellingwerf in getallen.

De peildatum is januari 2020.