Uit de bodem in de kraan

Het drinkwater dat in Ooststellingwerf uit de kraan komt, wordt in onze eigen gemeente uit de grond gehaald. Dit doet Vitens in het Drents Friese Wold bij Terwisscha in Appelscha.

 

Grondwater kan verontreinigd zijn door bestrijdingsmiddelen of medicijnresten.

Ook (illegaal) afval of een lekkende riolering kan het vervuilen. Voor elk drinkwaterwingebied is daarom een gebiedsdossier opgesteld, waarin de risico’s worden beschreven. In drinkwaterwingebied Terwisscha is het risico op vervuiling laag.