Het rioolstelsel

De riolering bestaat uit buizen, putten en pompen. In de gemeente Ooststellingwerf liggen gemengde en gescheiden stelsels. Drukriolering wordt in het buitengebied toegepast om het afvalwater van boerderijen, woningen en bedrijven naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te vervoeren.

 

Onder de diverse knoppen van het submenu leest u meer over de wonderlijke wereld van de riolering die vaak onzichtbaar voor ons is.

Ik verwonder mij over die geheime wereld onder de grond, die zorgt dat het boven de grond allemaal zo tof is (Bas Haring)

Waarom riolering?

Riolering heeft een belangrijke functie in onze samenleving.

Het zorgt voor:

  • schoner milieu, door het inzamelen en transporteren van afvalwater
  • beperken van wateroverlast, door de afvoer van regenwater
  • aantrekkelijk houden van woon-, bedrijfs- en recreatieomgeving
  • voorkomen van ziekten en beschermen van de volksgezondheid (dé reden om riolen aan te leggen)