Hoogte van de heffing

De hoogte van de rioolheffing is bij particulieren afhankelijk van het type huishouding. Ook maakt het verschil of u eigenaar bent van het pand of gebruiker. Bij bedrijven is de hoogte gekoppeld aan het waterverbruik. Meer informatie over de rioolheffing is te vinden op de website van de gemeente.

Waterschapsbelasting

Ook het zuiveren van afvalwater en het beheren van de kwaliteit en het peil van oppervlaktewater kosten geld. Iedereen binnen een waterschapsgebied betaalt daar aan mee: burgers, (landbouw)bedrijven en natuureigenaren.

 

De gemeente Ooststellingwerf ligt in het beheergebied van Wetterskip Fryslân.