Gemeenteraad stelt het GRP 2018-2022 vast

Het Gemeentelijk Rioleringsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Twenterand op 17 oktober 2017. Dit online beeldende beleidsplan is besproken tezamen met onderstaand raadsvoorstel.

Naar het raadsvoorstel (oktober 2017)