Erfscheidingsputje

Het putje bevindt zich meestal 50 cm binnen de perceelsgrens op een diepte van ongeveer 80 cm. Als u een bouwtekening van uw woning heeft, kunt u hierop vaak zien waar het ontstoppingsputje is. Op deze website ziet u of van uw woning een schets van de locatie van het putje beschikbaar is.

 

Water in het erfscheidingsputje

Als het putje vol water zit, betekent dit dat de verstopping in het riool van de gemeente zit. Neem dan contact met ons op. Wij lossen het dan op. Maar als blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk riool veroorzaakt is door onjuist gebruik van het particulier riool, dan komen de kosten voor rekening van de veroorzaker. Laat u werkzaamheden door een bedrijf uitvoeren? Dan betaalt u zelf de kosten.

Geen water in het erfscheidingsputje

Staat er geen water in het putje? Dan zit de verstopping in het gedeelte op uw eigen perceel. U kunt de verstopping dan zelf verhelpen of een bedrijf inschakelen. De kosten zijn voor uw rekening.

Storing drukriolering

Heeft u een storing en kunt u uw afvalwater niet kwijt? U kunt zelf controleren of de rode storingslamp op de schakelkast brandt. Brandt de rode lamp op een schakelkast, staat het deurtje open of is de kast beschadigd, meld dit dan aan de gemeente. U helpt ons door hierbij het nummer en de locatie van het kastje door te geven.

Een van de oorzaken kan zijn dat er regenwater op het drukriool is aangesloten. Daarop is de drukriolering niet berekend.